O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie Klientowi wszelkiej pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych, sądowo -administracyjnych i administracyjnych. Do każdej sprawy staramy się podchodzić indywidualnie, kreatywnie i z największą starannością i dbałością o interesy naszego Klienta.
 Pomoc prawną świadczymy w postaci:
  • porad prawnych
  • opinii i analiz prawnych
  • przygotowania i opiniowania umów i innych aktów prawnych
  • negocjacji ugodowych
  • zastępstwa prawnego i procesowego.
Przy załatwianiu spraw naszych Klientów Kancelaria współpracuje z renomowaną Kancelarią Notarialną, rzeczoznawcą majątkowym, geodetą uprawnionym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i zarządcą nieruchomości, co zapewnia rzetelne, wszechstronne i profesjonalne rozpatrzenie sprawy i zaproponowanie rozwiązania najbardziej odpowiadającego interesom Klienta.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam sprawne i skuteczne załatwianie spraw z zakresu działalności Kancelarii, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, cywilnego i spraw dotyczących nieruchomości.
Wszystkie sprawy są dla nas ważne i wyjątkowe, bo wiemy, jak ważne są dla naszego Klienta.
W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, uczciwości wobec Klienta i poufności.
Zapraszamy do współpracy