Nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości. Dzięki współpracy z notariuszem, geodetą uprawnionym, rzeczoznawcą majątkowym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomości, zapewniamy wszechstronne i profesjonalne załatwienie sprawy.
Oferujemy w szczególności kompleksowe załatwianie spraw związanych z:
  • regulacją i analizą stanu prawnego nieruchomości
  • postępowaniem przed sądem wieczystoksięgowym
  • rozwiązywaniem problemów geodezyjnych we współpracy z geodetą uprawnionym
  • doradztwem w zakresie nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości
  • przygotowywaniem projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości oraz pomoc prawna przy wykonywaniu tych umów
  • rozwiązywanie problemów związanych z korzystaniem z nieruchomości, w tym bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez gestorów sieci
  • rozwiązywanie problemów związanych ze współwłasnością nieruchomości, w tym sprawy związane ze Wspólnotami Mieszkaniowymi
  • pomoc w przygotowaniu i realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami
Zapraszamy do współpracy właścicieli nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe, zarządców nieruchomości.