sobota, 30 lipca 2016

Dla Przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców poprzez w szczególności:
  • doraźne porady prawne dotyczące spraw z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego
  • stałe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalności gospodarczą
  • wydawanie opinii prawnych
  • przygotowywanie analiz prawnych w celu określenia ryzyk prawnych wiążących się z planowaną przez przedsiębiorcę transakcją (inwestycją)
  • przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, w tym umów inwestycyjnych
  • kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym udział w negocjacjach z kontrahentem
  • doradztwo prawne w zakresie nabywania, zbywania, obciążania, korzystania z nieruchomości oraz analizy stanu prawnego nieruchomości
  • windykacje należności w postępowaniu sądowym oraz komorniczym